İnsan Kaynakları Politikamız

Yetişmiş insan gücünün bir şirket için en önemli varlık olduğunun bilincinde ve çalışanlarının kişilik ve becerilerini kendilerinin memnuniyetini de göz önünde bulundurarak geliştirmeyi prensip edinmiştir.

Başlıca amacımız eğitim düzeyi yüksek, küresel değişimlere ayak uydurabilen, girişimci, gelişime açık personelin görevin özelliğine ve tarifine uygun şekilde görevlendirilmesini sağlamak ve tüm personele kişilik ve yeteneklerine göre yetişme ve gelişme imkanları sunmaktır.

İnsan Kaynakları departmanı olarak çalışanlarımızı üstlendikleri görev çerçevesinde çeşitli stratejiler üretmeye, insiyatif kullanmaya, böylece işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmaya yüreklendirmeye çalışmaktayız. Bir yandan bireyi geliştirip, diğer yandan da ekip çalışmasını teşvik ederek oluşan sinerjiden faydalanarak SS MİR MODA TEKSTİL LTD.ŞTİ.'in büyüme ivmesine departman olarak katkı yapmayı amaçlamaktayız.

İnsan Kaynakları Politikamız-1